Ropecon teki toista vuotta peräkkäin kävijäennätyksen. Messukeskukseen siirtymisestä seuranneet kasvaneet kulut olivat syöneet yhdistyksen taloudellisen liikkumavaran, mutta nyt kahden taloudellisesti onnistuneen vuoden jälkeen tilanne on toistaiseksi korjattu. Ropeconin kävijöistä merkittävä osa osallistuu panoksellaan tapahtuman tekemiseen, esimerkiksi vuonna 2019 yli 800 henkilöä eli 17% prosenttia kävijöistä toimi myös vapaaehtoisena työvoimana tai ohjelmanjärjestäjänä tapahtumassa.

 

Ropeconissa kävi tänä vuonna noin 4900 kävijää. Ropecon laskee tämän luvun myytyjen ja lunastettujen rannekkeiden perusteella. Lukuun on siis laskettu sekä rannekkeensa ostaneet että rannekkeensa työpanoksellaan ansainneet henkilöt. Ropecon on edelleen hyvin vahvasti harrastajien toisilleen tekemä tapahtuma, sillä tänä vuonna 17% kävijöistä oli samalla myös tapahtuman työvoimaa tai ohjelmanjärjestäjiä. On kuitenkin selvää, että tänä vuonna tapahtumaan tuli edellisvuotta enemmän kävijöitä.

Tapahtuman siirtäminen Dipolista Messukeskukseen on mahdollistanut aikaisempaa suuremmat kävijämäärät – 4900 kävijää ei olisi mahtunut Otaniemen tiloihin kuin vaivoin ja ahtaasti. Enemmän kävijöitä tarkoittaa käytännössä myös parempaa taloudellista tulosta. Tapahtuman muutto oli ensimmäisenä Messukeskus-vuonna selvä taloudellinen haaste, sillä Messukeskus on tilana Dipolia ja sen lähitiloja kalliimpi tapahtumapaikka. Esimerkiksi kaikki kalusteet ja suurin osa tekniikasta kuului Dipolissa hintaan, kun taas Messukeskuksen hallipuolelle täytyy vuokrata jokainen pöytä, tuoli ja sähkönousu erikseen.

Yhdistys on kerännyt taloudellista puskuria voidakseen reagoida toimintaympäristön muutoksiin vaarantamatta Ropeconin järjestämisen mahdollisuuksia. Messukeskukseen siirtymisen ja tapahtuman kulurakenteen muutoksen seurauksena vuosina 2016 ja 2017 tehtiin merkittäviä taloudellisia tappioita. Tähän yhdistys reagoi tiukemmalla kulukuurilla yhdistyksen ja tapahtuman budjetoinnissa sekä polttamalla taloudellista puskuria kulujen tasaamiseen. Vuonna 2018 Ropecon teki positiivisen tuloksen ja nyt vaikuttaakin siltä, että tasapainotila on saavutettu.

Lopullinen tuloslaskelma on vielä kesken, mutta vaikuttaa siltä, että 2019 tapahtuman tuloksella katetaan myös yhdistyksen ympärivuotiset kiinteät kulut (varaston vuokra, vakuutukset, monivuotiset investoinnit esim. laitteisiin jne).

Mitä tulevaisuudessa?

Ropecon 2020:n talousarvio laaditaan Ropecon ry:n vuosikokoukseen mennessä. Käytännössä yhdistys antaa tapahtumalle määrärahan, jonka tarkemmasta jakamisesta kulloinenkin conitea ja pääjärjestäjät päättävät. Vuoden 2020 pääjärjestäjät pääsevätkin päättämään monista Ropecon-tapahtuman käytännön budjettikysymyksistä, kuten esimerkiksi lippujen hinnoista. Pitkän tähtäimen tavoitteena on, että Ropecon voidaan järjestää taloudellisesti turvallisesti ja sisältöä kehittäen.

Ropecon ry tukee suomalaista peliharrastajakulttuuria esimerkiksi lainaamalla kalustoaan ja omaisuuttaan, esimerkiksi radiopuhelimia, peleihin ja pelitapahtumiin. Takavuosina yhdistys on jakanut myös rahallisia avustuksia taloudellisen tilanteen niin salliessa. Avustusten jakaminen keskeytyi muutamaksi vuodeksi tiukan taloustilanteen takia, ja sinä aikana suomalainen peliharrastuskenttä on muuttunut melkoisesti. Ropecon ry:n tarkoituksena on edistää ja kehittää suomalaista rooli-, kortti-, lauta- ja miniatyyripeliharrastusta. Tapoja toteuttaa tätä tarkoitusta on monia: Ropecon voisi yksittäisiin peleihin kohdistuvien avustusten sijaan tukea laajempaa harrastajakuntaa esimerkiksi järjestämällä koulutusta aiheista, jotka hyödyttävät peliharrastajien yhdistyksiä ja toimintaa. Ropecon järjesti kesällä 2019 häirintäyhdyshenkilökoulutuksen, jonka tarkoituksena oli kouluttaa harrastajakentän tarpeisiin henkilöitä, jotka voivat toimia pelitapahtumissa häirintäyhdyshenkilöinä. Lisäksi Ropecon on pitkään järjestänyt järjestyksenvalvojakursseja yhdessä muiden kentän toimijoiden kanssa.

Ropecon tapahtumana on tällä hetkellä yhden ajan lopussa ja uuden kynnyksellä: tapahtuma on asettunut Messukeskukseen mukavasti ja sekä uudet että vanhat kävijät ovat löytäneet tapahtumasta jotain itselleen mieluisaa. Sopeutumiseen keskittymisen sijaan tapahtumalla on pitkästä aikaa mahdollisuus unelmoida tulevaisuudesta: mitä siistiä ja hienoa seuraavassa tapahtumassa voisi olla? Tapahtuman taustayhdistys Ropecon ry pääsee myös luomaan nahkaansa ja keksimään uusia keinoja, joilla kehittää ja tukea harrastuskenttää.

 

Ropecon ry:n hallitus