Ropecon järjestetään 19.-21.7.2024. Tapahtuma etsii nyt tekijöitään eli coniteaa. Onko sinulla ideoita, miten Ropeconista voisi tehdä vielä hienomman? Haluatko päästä näkemään, miten Suomen suurin roolipelitapahtuma tehdään? Tule mukaan!

Conitea on se vapaaehtoisten ydinjoukko, joka toteuttaa Ropeconin. Conitea suunnittelee, koordinoi, päättää ja kaikkiaan vastaa siitä, että Ropecon tapahtuu. Pääjärjestäjät ohjaavat ja tukevat conitean työskentelyä. Conitea on jaettu kahdeksaan yhdessä työskentelevään osa-aluetiimiin, eli hommia ei tarvitse tehdä yksin. Jokainen coniitti on vastuussa itsenäisesti oman alueensa tehtävistä. Coniitti toimii myös oman alueensa vapaaehtoisten esihenkilönä.

Coniittina saat

 • mahdollisuuden toteuttaa roolipelivuoden kohokohta
 • tiimin jonka kanssa työskennellä
 • perehdytyksen tehtävääsi
 • kokemusta projektityöskentelystä, suunnittelusta ja johtamisesta
 • tapahtuman vapaaehtoisedut
 • tukea pääjärjestäjiltä ja tiimiltäsi
 • unohtumattoman vuoden

Coniittitehtävässä auttaa, jos

 • olet joskus kuullut Ropeconista tai käynyt siellä
 • olet kiinnostunut koko Ropeconin tekemisestä ja kehittämisestä
 • olet valmis sitoutumaan melkein vuoden mittaiseen vapaaehtoistehtävään joka sisältää järjestelyvastuita joltakin tietyltä osa-alueelta

Suurin osa conitean työstä tapahtuu vuoden 2024 kevään ja kesän aikana, mutta tiimit alkavat toimia jo ennen tätä. Koko conitean työskentely alkaa 9.12.2023 Helsingissä järjestettävässä starttipäivässä. Starttipäivän jälkeen conitea ja tiimit tapaavat omien aikataulujensa mukaisesti, kokouksia on vuoden 2024 puolella noin kerran kuussa. Kokousten lisäksi järjestetään conitean yhteinen suunnitteluseminaari alkuvuodesta sekä pidetään muutamia virkistyspäiviä. Sinun ei tarvitse asua pääkaupunkiseudulla ollaksesi coniitti, sillä kokouksia pidetään myös etänä ja kauempana asuvien matkat kokouksiin korvataan Ropecon ry:n ohjeen mukaan.

Coniteahaku alkaa 25.9. ja päättyy 29.10. Tehtävät täytetään sopivan henkilön löydyttyä. Tehtäviin voi hakea myös yhdessä tiiminä, tai tarvittaessa joitakin samankaltaisia tehtäviä voi kimputtaa yhteen yhden henkilön tehtäväksi. Alla on alustava lista conitean tiimeistä ja tehtävistä kuvauksineen. Listasta puuttuvat ne tehtävät, joihin on jo löydetty tekijä. Jos haluaisit ehdottaa jotain aivan uutta tehtävää (ja itseäsi tehtävän hoitajaksi), kerro siitä hakulomakkeessa!

Hae coniteaan täyttämällä hakulomake viimeistään 29.10. Jos sinulla on kysymyksiä coniteatyöskentelystä tai hakuprosessista, ota yhteyttä pääjärjestäjiin sähköpostitse, paajarjestaja@ropecon.fi

Täytä hakulomake täällä

Taloustiimi (vastuupääjärjestäjä: Hanna)
Taloustiimi koostuu osa-alueista jotka huolehtivat tapahtuman rahaliikenteestä sekä tilinpidosta. Tiimiin kuuluvat myös osa-alueet jotka toimivat myyntialueella erilaisissa toiminnoissa sekä lipunmyynti, joka vastaa lipunmyynnin järjestämisestä tapahtuman aikana. Taloustiimin kiireisintä aikaa ovat myyntialueen sekä taidetorin varaukset maalis-huhtikuussa, myyntituotteiden etukäteistilausten järjestäminen sekä itse tapahtuma.

 • Talousvastaava vastaa taloustiimistä kokonaisuutena sekä hallinnoi koko Ropeconin rahaliikennettä.
 • Lipunmyynticoniitti vastaa Ropeconin lipunmyynnin organisoinnista ennen tapahtumaa ja sen aikana, sekä lipunmyynnin vapaaehtoisten ohjaamisesta ja työvuorottamisesta.
 • Myyntialueconiitti vastaa Ropeconin myyntialueen organisoinnista ja myyjien hankkimisesta.
 • Myyntituoteconiitti vastaa conin oheistuotteiden hankinnasta ja niitä myyvän myyntipöydän järjestelyistä sekä koordinoinnista.
 • Taiteilijatoriconiitti vastaa taiteilijatorin järjestelyistä, taiteilijoiden valinnasta ja heidän koordinoinnistaan conin aikana.

Peliohjelma (vastuupääjärjestäjä: Nea)
Peliohjelmatiimi vastaa peliohjelman hausta ja aikataulutuksesta sekä yhteydenpidosta pelinvetäjiin. Peliohjelmatiimillä voi joko olla erillinen vastaavansa joka huolehtii kokousten koolle kutsumisesta ja yleisestä koordinoinnista, tai joku peliconiiteista voi ottaa tämän vastuulleen. Peliohjelman työhuiput sijoittuvat keväälle ja ennen juhannusta, käytännössä ohjelmahaun valmistelun ja sulkeutumisen aikaan sekä aikaan ennen ohjelmakartan julkaisua.

 • Pöytäroolipelit – Pöytäropeconiitti vastaa pöytäroolipelien aikataulutuksesta sekä pelinjohtajien ohjeistuksesta ja koordinoinnista. Hän koordinoi myös rope- ja larp-tiskiä, joka auttaa mm. peleihin ilmoittautumisessa ja sopivan pelin löytämisessä, ja on läheisesti tekemisissä Konsti-ilmoittautumisjärjestelmän kanssa.
 • Larpit – Larppiconiitti vastaa larppien aikataulutuksesta ja yhteydenpidosta, larppien logistiikka- ja proppitarpeista ja sekä pelinjohtajien että larppien järjestelyissä auttavien vapaaehtoisten (”larppijuoksijoiden”) koordinoinnista. Myös hän koordinoi rope- ja larp-tiskiä ja on tekemisissä Konsti-järjestelmän kanssa.
 • Figuuripelit – Figuconiitti vastaa figupelien aikataulutuksesta ja yhteydenpidosta sekä muusta figuihin liittyvästä ohjelmasta kuten maalauspisteestä ja mahdollisista näyttelyistä ja kilpailuista.
 • Lautapelit – Lautapeliconiitti vastaa lautapeliohjelman aikataulutuksesta ja yhteydenpidosta sekä Suomen Lautapeliseuran Lautapelikirjaston järjestämisestä coniin. Koska Lautapelikirjasto on ollut joinakin vuosina todella suuri, usein sille on oma erillinen coniittinsa.
 • Korttipelit – Vastaa korttipeliohjelman ja erityisesti conin useiden korttipeliturnausten aikataulutuksesta ja yhteydenpidosta.
 • Pelitiski – Pelitiski on pelialueen infopiste, joka auttaa mm. peleihin ilmoittautumisessa tai sopivan pelin löytämisessä. Pelitiskiconiitti vastaa tiskin tarpeista, työvoimasta ja muusta koordinoinnista.
 • Kokemuspiste – Koordinoi pelien demottamista sekä peliesittelyjen järjestämistä. Kokemuspisteen pääasiallinen tehtävä on tuottaa matalan kynnyksen pelejä niille, jotka haluavat kokeilla pelaamista sekä tukea julkaistavien pelien esittelyä pelidemojen muodossa.
 • Turnaukset – Koordinoi conin eri osa-alueiden kilpailuja ja turnauksia yhteistyössä kyseisten peliconiittien kanssa. Vastaa muun muassa palkintojen tilaamisesta ja tulosten julkaisusta.

Puhe- ja muu ohjelma (vastuupääjärjestäjä: Emi)
Puhe- ja muu ohjelma -kategorian alle kuuluu kaikki, mikä ei ole peliohjelmaa, eli esimerkiksi luennot, paneelit, työpajat ja näytökset sekä isommat itsenäiset osa-alueet kuten tanssiaiset ja discolarp. Puhe- ja muun ohjelman työ alkaa heti kun tiimi on kasassa, ja sen kiireisintä aikaa on kevät ja alkukesä, ohjelmahakujen alkamisen sekä ohjelman julkistamisen aikaan.

 • Ohjelmavastaava vastaa ohjelmasta kokonaisuutena ja koordinoi koko puhe- ja muun ohjelman tiimiä.
  Ohjelmaconiitteja on yleensä useampi, ja heidän tehtäviinsä kuuluu mm. ohjelmahaun valmistelu, ohjelman aikatauluttaminen ja ohjelmanpitäjien kanssa kommunikointi. Joskus töitä saatetaan myös jakaa tarkemmin tiimiläisten välillä niin, että tietyt coniitit vastaavat esimerkiksi puheohjelmasta, työpajoista tai lasten ja nuorten ohjelmasta.
 • Spektaakkeliohjelmaconiitti vastaa spektaakkelisalin ohjelmasta, johon perinteisesti on kuulunut avajaiset, päättäjäiset, lauantai-illan Gaala, pukukilpailu sekä monenlaista esittävää ohjelmaa.
 • Kunniavierasconiitti vastaa kunniavieraiden hankinnasta, heidän kanssaan yhteydenpidosta, kunniavierasohjelman suunnittelusta sekä vieraiden aikatauluista ja viihtyvyydestä tapahtuman aikana.
 • Akateemisen seminaarin coniitti järjestää Ropeconin yhteydessä tapahtuvan akateemisen seminaarin.
 • Cosplayconiitti järjestää tapahtuman cosplaykilpailut.
 • Boffausconiittina vastaat tapahtuman boffaus-, eli pehmomiekkailu-, aktiviiteettien suunnitelusta ja järjestämisestä. Toimit myös kyseisen osa-alueen vapaaehtoisten esihenkilönä. Aiempina vuosina Ropeconissa on nähty mm. bofferityöpajoja, boffausopetusta, lasten boffausta, turnauksia sekä vapaata boffausta.

Viestintätiimi (vastuupääjärjestäjä: Emi)
Viestintätiimi suunnittelee ja toteuttaa tapahtuman tarpeisiin mm. markkinointiin, tiedottamiseen, visuaaliseen ilmeeseen, nettisivuihin, someen ja mediaviestintään liittyviä tehtäviä. Moniin tehtävistä oleellisesti kuuluu aineiston tuottaminen esimerkiksi tekstin tai kuvien muodossa. Viestintätiimin työ jakautuu tasaisesti ennen ja myös jälkeen tapahtuman.

 • Viestintäkoordinaattori – viestintätiimin vetäjä ja tapahtuman tiedottaja
 • Grafiikka – tuottaa visuaalista aineistoa digitaalisiin ja painettuihin julkaisuihin
 • Nettisivut – huolehtii sivuston sisällön kehittämisestä ja ylläpidosta
 • Blogi – palvelee tiedotuskanavana, joka raottaa myös tapahtuman järjestämistä
 • Sosiaalinen media – palvelee matalan kynnyksen tiedotuskanavana useilla eri alustoilla
 • Opasteconiitti koordinoi tapahtumanaikaisten opasteiden sijoittelua, levitystä ja painatusta sekä tapahtumapaikan sähköisten näyttötaulujen sisällön suunnittelua.

Tilatiimi (vastuupääjärjestäjä: Hanna)
Tila- eli infratiimissä huolehditaan tapahtuman infrasta, koordinoidaan tilankäyttöä sekä vastataan tapahtuman vaatimasta logistiikasta. Tiimin toiminta sisältää runsaasti yhteydenpitoa muihin tiimeihin tilaustarpeiden selvittelyssä, kalustetilauksen koordinointia ja vapaaehtoisten koordinointia. Tiimin vastuulla on tapahtuman pystyttäminen ja purkaminen, ja tämän lisäksi tilatiimin kiireiset sesongit ajoittuvat kevääseen kaluste- ja logistiikkatilaukseen.

 • Tilavastaava vastaa tilat ja tekniikkatiimin toiminnasta sekä koordinoi Ropeconin tilankäyttöä. Tilavastaavalta odotetaan läheistä kommunikointia tiloja käyttävien coniittien kanssa sekä yhteydenpitoa tapahtumapaikan kanssa tiloja koskevissa kysymyksissä.
 • Logistiikka – Logistiikka huolehtii tapahtuman aikana tarvittavasta välineistöstä, tarvikkeista sekä tapahtuman logistisen puolen koordinoinnista aina Ropeconin tarvikevarastosta kuljetuksiin asti.
 • Kasaus ja purku – Kasaus ja purku huolehtii hallipuolen kalusteiden sekä irtaimiston rakentamisesta tapahtumaa ennen sekä kalusteiden purkamisesta tapahtuman jälkeen.

Tekniikkatiimi (vastuupääjärjestäjä: AvoCado)
Tekniikkatiimi hoitaa tapahtuman esitystekniikan sekä tapahtumanaikaiset tekniikkatarpeet. Tiimin tehtäviin kuuluvat myös tapahtuman ohjelman taltiointi sekä streamaus tapahtuman aikana. Tekniikkatiimin tehtäviin kuuluu myös tekniikan vapaaehtoisten koordinointi. Tekniikkatiimin kiireaika sijoittuu kevääseen tekniikkatilausten aikaan, kun muiden osa-alueiden tekniikkatarpeita kartoitetaan.

 • Esitystekniikka – Tekniikkaconiitti huolehtii ääni-, valo- ja videotekniikasta, jota käytetään useissa eri ohjelmissa kautta tapahtuman. Koordinoi tekniikkahankintoja sekä tekniikan pystyttämistä ja käyttöä.
 • IT – IT huolehtii tietotekniikkapalveluiden tarjoamisesta osa-alueille, työpisteille ja ohjelmalle, sekä IT-tekniikkaa käyttävien avustamisesta tapahtuman aikana.
 • Streamaus – streamauksessa koordinoidaan ohjelman streamauksen tapahtuman aikana sekä vastaa streamauksessa tarvittavasta kalustosta.
 • Sähköt – sähköissä suunnitellaan etupäässä hallipuolella tarvittavat sähköjaot ja varmistaa, että hallitoiminnot saavat tarpeidensa mukaan sähköä.
 • Taltiointi – Taltiointi vastaa ohjelman tallentamisesta tapahtuman aikana, sekä sen saattamisesta julkaistavaan muotoon.
 • Kompassi – Kompassiconiitti toimii Kompassi-järjestelmän toimintojen asiantuntijana sekä avustaa Kompassia käyttäviä osa-alueita.

Vapaaehtoiset (vastuupääjärjestäjä: AvoCado)
Vapaaehtoistiimi vastaa kokonaisuutena tapahtumaa järjestävien vapaaehtoisten rekrytoinnista, kouluttamisesta, varustamisesta ja kiittämisestä. Vapaaehtoistiimi ohjeistaa muuta coniteaa vapaaehtoisten käyttämisestä ja valvoo, että vapaaehtoisia käyttävät osa-alueet suoriutuvat vapaaehtoisia koskevista velvoitteistaan. Vapaaehtoistiimin ennakkotöiden sesonki on loppukeväästä ja kesällä vapaaehtoishaun ja -valintojen sekä erilaiseen vapaaehtoisviestintään liittyen.

 • Vapaaehtoisvastaava paitsi vetää conitean vapaaehtoistiimiä, myös vastaa vapaaehtoisten rekrytoinnista, organisoinnista ja eduista yhdessä muun conitean kanssa. Vapaaehtoisvastaava myös toimii “lajitteluhattuna” eli jakaa vapaaehtoisiksi hakeneet eri osa-alueille toiveiden, kokemuksen ja osaamisen perusteella.
 • Takahuoneconiitti vastaa siitä, että tapahtuman vapaaehtoisilla on turvapaikka, josta saa pientä purtavaa ja juttuseuraa. Takahuoneconiitti onkin Ropeconin oman catering-tiimin vetäjä.
 • Hyvinvointiconiitti – hyvinvointiconiitin tehtävä on yhdistelmä apujohtajaa, hupikeisaria ja muumimammaa. Hyvinvointiconiitin tehtävänä on tukea coniittien ja vapaaehtoisten jaksamista ja hyvinvointia yhdessä pääjärjestäjien ja coniittien kanssa esimerkiksi järjestämällä virkistystapahtumia ja kehittämällä tapoja tehdä tapahtuman tekemisestä hauskempaa ja mukavampaa. Lisäksi hyvinvointiconiitti koordinoi häirinnänvastaista työtä ja häirintäyhdyshenkilöitä. Tarkempi toimenkuva voi muuttua valittavan henkilön vahvuuksien mukaan.

Kävijäpalvelut (vastuupääjärjestäjä: Nea)
Kävijäpalvelutiimi vastaa kävijöiden hyvinvoinnista ja tapahtumanaikaisista kävijäpalveluista, kuten infosta, narikasta ja majoituksesta. Kävijäpalvelut koostuvat monenlaisista tehtävistä, joilla on kullakin omat työhuippunsa.

 • Kävijähuoltovastaava vetää kävijäpalveluista vastaavaa tiimiä. Lisäksi hän vastaa itse coniittina Ropeconin kävijäpalveluiden, kuten majoituksen ja lastenhuoneen, organisoinnista.
 • Saavutettavuusconiitti on poikkitiimillinen toimija, jonka tehtävänä on tarkkailla esteettömyyden toteutumista läpi tapahtuman ja sen suunnittelun, sekä tehdä ehdotuksia saavutettavuustoimista.
 • Infoconiitti vastaa sananmukaisesti infopisteen työvuorotuksesta ja toiminnasta. Infoconiitilla on myös suurehko rooli Infowikin, kaiken olennaisen (ja epäolennaisen) tiedon sisältävän tietopankin päivittämisestä uudelle vuodelle.
 • Narikkaconiitti vastaa tapahtuman narikoista ja narikan vapaaehtoisten työvuorotuksesta.
 • Discord – Huolehtii Ropeconin Discord-serverin suunnittelusta ja tapahtumanaikaisesta toiminnasta. Tehtävään kuuluu Discordin kanavarakenne, käytännöt sekä moderoinnin koordinointi tapahtuman aikana.