Mitä larppaajat haluavat?

Miksei Ropeconissa ole useampia fantasialarppeja? Olisipa conissa enemmän lyhyitä larppeja, joihin olisi helpompi osallistua kiireisen viikonlopun aikana! Haluaisin viedä jälkikasvuni lapsille sopivaan larppiin.

Larp- ja roolipelitiskin työntekijät sekä larp-osa-alueen vastaavat saivat kävijöiltä paljon hyviä ehdotuksia ja toiveita larp-ohjelmasta viime vuoden Ropeconin aikana ja sen jälkeen. Vaikka Ropeconissa pelattavat larpit oli sovittu ja aikataulutettu jo hyvissä ajoin ennen coniviikonloppua, olisimme mielellämme toteuttaneet vaikka kaikki nämä toiveet, jos se olisi ollut mahdollisita.

Spontaanin kävijäpalautteen lisäksi keräsimme Ropeconin larppeihin osallistuneilta pelaajilta palautetta sekä yksittäisistä larpeista että larp-ohjelmasta kokonaisuutena. Tästä kirjoituksesta löydät koosteen saamastamme palautteesta, mutta sitä ennen muutama sana siitä, miten Ropeconin larp-ohjelma syntyy.

Harrastajilta harrastajille

Kuten kaikki Ropeconin ohjelma, myös larpit toteutetaan kokonaan vapaaehtoisvoimin. Tapahtumassa pääsee siis pelaamaan sellaisia larppeja, joita joku on tarjoutunut pelinjohtamaan.

Työ Ropeconin eteen alkaa jo kauan ennen tapahtumaa. Tänä vuonna larp-osa-alueesta vastaavat larp-coniitit aloittivat valmistautumisen käymällä läpi 2018 Ropeconin onnistumiset ja kehityskohteet sekä pohtimalla tavoitteita vuodelle 2019: millaista larp-ohjelmaa haluaisimme nähdä tänä vuonna?

Taustalla tapahtuu paljon jo ennen ilmoittautumisen aukeamista: suunnittelua, kirjoittamista ja lomakkeiden testaamista. Kun ilmoittautuminen lopulta aukeaa, pallo on harrastajilla: tuleeko joku tekemään kävijöiden toivomia pelejä? Hakemusten perusteella valitsemme Ropeconiin mukaan otettavat larpit, suunnittelemme viikonlopun aikataulun sekä päätämme, missä huoneessa mikäkin larppi pelataan. Tavoitteenamme on, että Ropeconissa tarjolla olevista larpeista löytyisi pelattavaa kaikille kävijöille aloittelijoista konkareihin.

Kun pelit on valittu, alkavat käytännön järjestelyt: aikataulutus, erilaisten materiaalien ja tarvikkeiden hankkiminen sekä esimerkiksi pelien esteettömyyden selvittäminen. Viestittelemme pelinjohtajien kanssa ja pidämme huolta, että conitean sisällä viestintä, logistiikka ja muut osa-alueet saavat meiltä tarvittavat tiedot. Ennen Ropeconia varmistamme, että pelien ilmoittautumislomakkeet ovat oikeanlaiset, pelaajille jaettava materiaali tulostettu ja kansioitu, ja Larp- ja roolipelitiskin työntekijät perillä omista tehtävistään.

Ropeconin koittaessa voimme vain toivoa, että olemme onnistuneet ennakkovalmisteluissamme ja että tarjolla olevat larpit antavat harrastajille hienoja kokemuksia meille rakkaan harrastuksen parissa. Onnistumista ei kuitenkaan tarvitse jälkikäteen vain arvailla, sillä keräämme pelaajilta palautetta larppien debriefien yhteydessä.

Pelaajapalaute vuoden 2018 larp-ohjelmasta

Vuonna 2018 keräsimme larppeihin osallistuneilta pelaajilta palautetta, ja selkeä enemmistö pelaajista vastasi palautekyselyyn. Yhteensä saimme 103 täytettyä palautelomaketta, joista koostimme yhteenvedon koko larp-ohjelman onnistumisista ja kehityskohteista. Lisäksi pelinjohtajat saivat pyytää oman pelinsä palautetta, jonka toimitamme anonymisoidussa muodossa.

Viime vuoden kävijät pitivät pelaamistaan larpeista ja kiittelivät etenkin pelien designia, hahmonkirjoitusta sekä tunnelmaa. Hahmoja pidettiin monipuolisina, kiinnostavina ja hyvin kirjoitettuina. Kontakteja ja juonikuvioita oli riittävästi ja pelaajien välinen yhteistyö toimi. Pelin hyvä tunnelma ja yhteistyö pelaajien kesken mainittiin erikseen useassa palautteessa.

Ropecon pukunäytös: Kuvaaja Tuomas Puikkonen

Mietityt materiaalit auttavat eläytymisessä

Pelit olivat onnistuneita myös materiaalien osalta. Lyhyiden hahmokuvausten pelejä kiiteltiin selkeistä, napakoista hahmoista sekä vähäisen ennakkovalmistelun tuomasta helppoudesta. Osallistumiskynnys koettiin matalaksi, kun kaiken tarvittavan sai pelissä. Pidempien hahmo- ja maailmankuvausten osalta pelaajat kiittivät etenkin mahdollisuutta saada materiaalit ennakkoon tutustuttavaksi. Myös oman hahmon valinnasta lyhytkuvauksen perusteella pidettiin.

Pelin pituudesta riippumatta kiitettiin erilaisia keinoja helpottaa kontaktien muistamista, esimerkiksi nimilappuja tai ennalta tuttuihin hahmoihin tai stereotyyppeihin perustuvia nimiä. Pelaajat pitivät myös erilaisista mekaniikoista ja metatekniikoista, esimerkiksi monologeista, konfliktien mallintamisesta ja ennustuksista.

Fokus ajanhallintaan ja turvallisuuteen

Mitä sitten olisi voinut tehdä paremmin? Kehitettävää löydettiin eniten ajanhallinnassa ja rytmityksessä: osassa pelejä pelaajat kokivat tapahtumien paikoitellen junnaavan, toisaalta etenkin pelien lopussa ja debriefissä saattoi tulla kiire.

Myös turvallisuusasioita pohdittiin kehityskohteissa: pelaajat toivoivat selkeämpiä, ennakkoon läpikäytyjä turvamekaniikkoja sekä niiden workshoppaamista yhdessä. Vaikeiden aiheiden kohdalla kaivattiin myös pelin aikaisten asenteiden ja off-gamen erottamista. Esimerkiksi if/off-gamevitsit voivat olla haastavia tilanteessa, jossa toisia pelaajia ei tunne, eikä tiedä kuinka tosissaan läppää heitetään.

Lisäksi kävijät antoivat palautetta tiloihin ja varusteluun liittyen. Valoja ja äänimaisemia kiitettiin, mutta huoneita pidettiin karuina ja kaikuisina ja osa toivoi enemmän proppausta. Valitettavasti emme toistaiseksi voi tarjota Messukeskusympäristössä monipuolisempia pelitiloja, mutta pyrimme luomaan valoilla tunnelmaa huoneisiin sekä äänentoistomahdollisuudet ja black boxin myös tänä vuonna.

Toiveet ovat tiedossa, toteuttajia kaivataan!

Kirjasimme sekä Larp- ja roolipelitiskille että palautelomakkeilla annetut palautteet sekä somesta bongaamamme toiveet ylös ja nyt tarvitsemmekin teitä, arvon harrastajat! Ilmoittautuminen larp-pelinjohtajaksi tämän vuoden Ropeconiin on avautunut ja toivomme löytävämme toteuttajia mahdollisimman monelle toiveelle.

Kävijät toivovat Ropeconissa olevan monipuolista larp-ohjelmaa sekä suomeksi että englanniksi. Palautteissa mainittiin etenkin lyhyet pelit, fantasiapelit sekä intensiiviset pelikokemukset. Lisäksi Larp- ja roolipelitiskiltä toivottiin lapsille sopivia larppeja, joita tarjoaisimme kävijöille tänä vuonna mielellämme. Näiden lisäksi kuulemme mielellämme myös kaikista muista ideoistanne, joita kävijät eivät vielä osanneet edes toivoa!

Tule siis mukaan tarjoamaan Ropeconin kävijöille unohtumattomia larp-elämyksiä! Lue lisää osoitteesta https://2019.ropecon.fi/vapaaehtoisille/ohjelmahaku/#larpit ja ilmoittaudu larp-pelinjohtajaksi.

Larp-coniitit Tuomas ja Pauliina vastaavat mielellään kaikkiin kysymyksiisi Ropeconin larppeja koskien. Ota siis rohkeasti yhteyttä osoitteeseen larpit@ropecon.fi.